Team

ทีมงานป่าสาละ

Team Members:

สฤณี อาชวานันทกุล - กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้

sarinee

นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีประสบการณ์ทำงานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ในฐานะวาณิชธนกรที่ธนาคารดอยช์ สาขาฮ่องกง พนักงานสินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ วาณิชธนกรและรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ฮันเตอร์ส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนและงานวิจัยอย่างเต็มตัว

นักท่องเว็บชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักสฤณีในชื่อ “คนชายขอบ” หรือ “Fringer” จากบล็อก http://www.fringer.org ซึ่งการเขียนบล็อกได้นำไปสู่การเป็นคอลัมนิสต์ออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ ณ ปี 2558 เธอมีผลงานรวมเล่มทั้งงานเขียนและงานแปลรวมกันกว่า 50 เล่ม ส่วนใหญ่สะท้อนความสนใจอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคม นอกจากนี้ เธอยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ต ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า และล่าสุดเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ปัจจุบันสฤณีมีความสุขกับการติดตามและถ่ายทอดพัฒนาการใหม่ๆ ณ พรมแดนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในฐานะกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ติดตามสฤณีได้ที่บล็อก “คนชายขอบ” http://www.fringer.org/ เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/SarineeA ทวิตเตอร์ @Fringer รวมถึงคอลัมน์ต่างๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ “ประชาชน 2.0” ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต์ไทยพับลิก้า

 

View all blog posts
ศิวัช อ่วมประดิษฐ์ - รองกรรมการผู้จัดการ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยของโครงการ WTO Watch และเศรษฐกร ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

จากนั้นทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประเมินผลการดำเนินงานในบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เวลากว่า 7 ปี ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐหลายโครงการ ประกอบกับมีโอกาสได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือชุมชนบ่อยครั้ง ทำให้เข้าใจสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ประกอบการ ชุมชน ในมุมมองที่กว้างขึ้น และเริ่มสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมากขึ้นด้วย

การได้ทำงานกับป่าสาละ จึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการปลูกธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

จักรพงศ์ คงกล่ำ - นักวิจัยอาวุโส

จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และปริญญาโทด้านธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างศึกษาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยหลากหลายหัวข้อ อาทิ โครงการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ โดยกรมการข้าว ซึ่งเป็นการคัดสรร และคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ไทยพื้นเมือง ที่คนเมืองไม่เคยรู้จักมาเผยแพร่ทางเว็บไซด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงงานวิจัยในระดับปริญญาโท ได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะของข้าวที่ชาวจีนชื่นชอบ และราคาที่ชาวจีนยินดีจ่าย เพื่อเป็นเเนวทางในการขายสินค้าข้าวตลาดเฉพาะไทยไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนากลยุทธ์รูปแบบทางเลือกรองรับการขับเคลื่อนสู่สังคมสูงวัยของเทศบาลเขารูปช้าง และเทศบาลกำเเพงเพชร จังหวัดสงขลา ในมิติเศรษฐกิจ และอภิบาลการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหาโครงสร้างและพัฒนากลยุทธ์ระบบงานที่เหมาะสมของทั้ง 2 เทศบาล ซึ่งโครงการนี้เองทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชนและธุรกิจ ก่อเกิดเป็นความสนใจในการนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพื่อวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

 

พลภคินทร์ พฤฒิวงศ์วาณิช - นักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาระดับปริญญาโทต่อที่คณะเดิม เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ป่าสาละเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก่อนจะเข้ามาเป็นนักวิจัยเต็มตัวในปัจจุบัน เริ่มสนใจประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและยังกระหายใคร่รู้ในประเด็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนถึงวัยทำงาน จึงคาดหวังว่าจะยังคงสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากผู้คนที่ประสบพบเจอในการทำงานที่ป่าสาละ นอกเหนือจากได้ทำตามความฝันตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่ต้องการเป็น ”ฟันเฟืองเล็ก ๆ ในการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า” อีกด้วย

 

 

อิชยา เส้งมี - นักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในระหว่างศึกษามีความสนใจการทำงานวิจัย จึงเริ่มต้นสายงานวิจัยด้วยการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และพบว่าชอบการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ต่อมาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความชอบในการทำงานวิจัย ความสนใจในประเด็นเรื่องความยั่งยืน รวมไปถึงได้มีโอกาสทำการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) การท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจที่พักแรม” การดำเนินการศึกษาดังกล่าวทำให้ทราบถึงจุดเชื่อมโยง และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นโดยรอบทั้งในมิติของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการเป็นแหล่งอุปทานทั้งสินค้าและบริการให้แก่ธุรกิจที่พักแรม เพื่อเป็นแนวทางให้ท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

 

 

หทัยชนก โพธิ์งาม - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เคยมีโอกาสได้ทำงานเป็นนักวิจัยในประเด็นนโยบายสาธารณะ ทำให้ได้พูดคุยกับกลุ่มคนที่หลากหลาย จึงได้รับฟังมุมมองของผู้คนผ่านเลนส์ที่หลากหลาย ซึ่งผลักดันให้อยากทำความเข้าใจมนุษย์ที่มีเฉดสีแตกต่างกันไปตามบทบาทในสังคม โดยไม่ตัดสินใครไปก่อน นอกจากนั้นยังมีส่วนทำให้เกิดความสนใจในประเด็นสังคม ผู้คน และการออกแบบนโยบายที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้จริง

นอกจากนี้การมีโอกาสทำงานภาคการเมืองในฐานะนักวิเคราะห์นโยบาย ก็เป็นอีกบทบาทที่ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาสังคมผ่านนโยบายสาธารณะ และความเชื่อมั่นในเรื่องความเท่าเทียมของผู้คน ทั้งในด้านโอกาสและสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาครัฐ รวมถึงการรับฟังและใส่ใจต่อความคิดเห็นของคนทุกกลุ่ม ตลอดจนได้เรียนรู้กระบวนความคิดในการแก้ไขปัญหาทางสังคมในประเด็นที่แตกต่างออกไป

จนมาถึงปัจจุบันในฐานะนักวิจัยป่าสาละ ยังคงเชื่อมั่นว่าคน ๆ หนึ่งสามารถเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมผ่านงานที่ทำ หรือการกระทำเล็ก ๆ ด้วยมุมมองที่เคารพในสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และคาดหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตาม

 

วรวิช ศิริจินตนา - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ จาก Central European University (CEU) ร่วมกับ Barcelona Institute of International Studies (IBEI)

ระหว่างที่ศึกษาต่อ วรวิชทำงานในฐานะผู้ช่วยวิจัยที่ศึกษาประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

การได้รับบทบาทใหม่ในฐานะนักวิจัยที่ป่าสาละ เปิดโอกาสให้วรวิชต่อยอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคการเงิน และภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้วรวิชเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

ในเวลาว่าง วรวิชชอบปีนผาจำลอง อ่านหนังสือประเภทเรื่องแต่ง และออกเดินทางเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่

 

ปิ่นมณี อายุมั่น - Office Coordinator

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร  สนใจในประเด็นความเหลื่อมล้ำและอยากเห็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเข้าร่วมโครงการทีชฟอร์ไทยแลนด์ สอนเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจึงเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการจัดอบรมในโรงเรียน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

การได้ทำงานกับเด็กและผู้สูงอายุ ยิ่งเพิ่มความตั้งใจว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคนทุกคนดีขึ้น  จึงเข้ามาทำงานกับป่าสาละ เพราะเชื่อว่าการทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน แต่เป็นการปลูกคุณภาพชีวิตของผู้คนตามมาด้วย

 

Contributing Authors:

ภัทราพร ยาร์บะระ - ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท

Pattraporn Yerburgh

จบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสั่งสมประสบการณ์ในด้านการสื่อสารการตลาดอยู่กับบริษัทข้ามชาติกว่า 5 ปีก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการตลาดมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master’s Degree Program in Marketing – MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดแผนธุรกิจและได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ณ University of California at Berkeley ซึ่ง GSVC ถือเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ก่อนที่จะร่วมก่อตั้งและเป็นผู้จัดการการประกวด GSVC ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีพ.ศ. 2550 ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัทราพรเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งงานส่วนหนึ่งคือการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการประกอบการเพื่อสังคมและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ภัทราพรร่วมเขียนคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  (Social Impact Assessment) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ร่วมกับสฤณี อาชวานันทกุล ให้สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท ป่าสาละ จำกัดร่วมกันในพ.ศ. 2556 และบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้จนถึงพ.ศ. 2567

ในพ.ศ. 2561 ภัทราพรได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน ASEAN Young Business Leader ในด้าน Sustainable Business โดย the Asia New Zealand Foundation

ปัจจุบันภัทราพรเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการปรึกษา (counseling psychology) ไปควบคู่กัน รวมภึงเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View all blog posts
ภัทรชัย อ่อนน่วม - นักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล แต่หลังจากทำงานในแวดวงภาษาและภาษาศาสตร์มาระยะหนึ่ง ก็พาตัวเองไปเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านวิจัยกับทีมวิจัยวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นนักวิจัยสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระหว่างนั้นภัทรชัยได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานวิจัยทั้งในด้านการส่งเสริมความโปร่งใส การสร้างการมีส่วนร่วม และความยั่งยืน ต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิชาการแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาวะของประชากรกลุ่มเฉพาะ  โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวคิดการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (ESG) ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการวัด และต่อยอดโครงการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) สำหรับแพลตฟอร์มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายและความเชื่อของตนเองที่ว่า “ปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ด้วยการศึกษา” ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันภัทรชัยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การศึกษา” ที่มาผนวกรวมกับ “ความยั่งยืน”จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกับทุกช่วงวัย

 

จินต์ หวังตระกูลดี - นักวิจัยอาวุโส

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาโทสาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเรียนมีโอกาสได้รู้จักกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และเกิดข้อสงสัยว่ามีวิธีการ “อย่างไร” จึงตัดสินใจก้าวสู่การเป็นนักวิจัยอย่างเต็มตัว มีประสบการณ์วิจัยในประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเงิน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)
จนกระทั่งได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน ทำให้ตระหนักว่าการดูแลคนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงผันตัวไปเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งองค์กรชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ ในอุตสาหกรรมการเงิน ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่ม บริการสุขภาพ เทคโนโลยี และอื่น ๆ โดยมีความเชี่ยวชาญหลักด้านการบริหารประสบการณ์พนักงาน การบริหารจัดการพนักงานที่มีความสามารถและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การประเมินและพัฒนาผู้นำองค์กร การออกแบบสมรรถนะ และการบริหารสายอาชีพ

นอกจากนี้เคยมีประสบการณ์ในการดูแลโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยปี 2562 (Best Employers Thailand 2019)
ปัจจุบันได้กลับมาร่วมทีมกับป่าสาละ ยังคงค้นหาคำตอบว่าเราจะพัฒนาธุรกิจพร้อมกับดูแลพนักงานและขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีความหมายได้อย่างไร เพื่อให้ธุรกิจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

View all blog posts
ชิดชนก วิมุกตานนท์

จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่คณะการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MIF) เคยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากการทำงานร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) และด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท ฟาร์มแฟคทอรี เวิร์ล จำกัด

การทำงานในภาคการจัดการธุรกิจ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ก่อให้เกิดความสนใจในงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม บวกกับมีพื้นฐานการทำงานวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ ทำให้อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืน อันเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปัณณวิชญ์ เถระ

จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นจึงศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัณณวิชญ์สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม และต้องการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังชอบการผจญภัยและชอบความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความยั่งยืน ฉะนั้นการเป็นนักวิจัยที่บริษัท ป่าสาละ น่าจะช่วยให้เขาได้ทำตามความปรารถนา นั่นคือการส่งเสริมให้ผู้คนและสังคมเข้มแข็ง อันนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

 

 

กนกพร กลิ่นเกลา

จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ และปริญญาโทการตลาด จากหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้พบกับโลกของ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ และ ‘กิจการเพื่อสังคม’ ได้เรียนรู้ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่เส้นทางความยั่งยืน

เคยมีประสบการณ์ฝึกงานในเอเจนซี่ด้านสื่อโฆษณา ชอบออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กระทั่งได้รู้จักกับวงการสิ่งทอผ่าน FolkCharm Craftหนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งทอที่ทำให้ได้เรียนรู้จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน และกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน จึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสนับสนุนการเกษตรของครอบครัวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาเกษตรที่ผันผวน

ปัจจุบันมุ่งปรับใช้รู้ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาดเพื่อร่วมปลูกธุรกิจยั่งยืนไปกับป่าสาละ

 

 

บูรกร ทิพยสกุลชัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเดินทางในโลกกว้างด้วยบทบาทผู้สื่อข่าวมากกว่า 6 ปี ก่อนผันตัวเองมาเดินบนเส้นทางการวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนกับทีมนักวิจัยของป่าสาละ เพื่อเติมเต็มความฝันที่อยากจะเห็นโลกเต็มไปด้วยความรู้และความยั่งยืนสำหรับทุกคน ในเวลาเดียวกัน บูรกรยังคงสนุกกับการเป็นนักเขียนอิสระ เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้รับรู้มา

 

 

วันไรมีย์ แวดอเล๊าะ

หลังจบปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันไรมีย์ได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในทีมการพัฒนายุทธศาสตร์การตลาด สำหรับธุรกิจฮาลาล  ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ University of Malaya หลังจากสำเร็จการศึกษาได้กลับเข้าสู่วงการการศึกษาอีกครั้งในบทบาทการเป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับ คณะวิทยาการจัดการมหาลัยราชภัฏยะลา และ การเป็นTeaching Assistant คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในปี พ.ศ. 2560 วันไรมีย์ ได้โอกาสในการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับผู้หญิง Hera Lab รวมถึงดูงานศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม The Basement, University of California, San Diego ผ่านโครงการ Young South East Asian Leaders Initiative จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ก่อนมาร่วมงานกับทีมนักวิจัยป่าสาละ

นอกจากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา สิ่งที่วันไรมีย์สนใจและทำควบคู่กันไป คือ การพัฒนาธุรกิจยั่งยืน และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในการผลักดันในการจัดตั้งกองทุนซาลาฟี ชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย จ.ยะลา เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อขนาดเล็ก ให้แก่สมาชิกและธุรกิจในชุมชน ร่วมงานกับทีม Songkla Forum ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Active Citizen วันไรมีย์สนุกสนานและมีความสุขกับการ ‘แสวงหา’ และ ‘ส่งต่อ’  ความรู้และการลองประสบการณ์ใหม่ๆ

 

 

ศศิวิมล คล่องอักขระ

ศศิวิมลเป็นอดีตนักวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทป่าสาละ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านความยั่งยืน ที่ประเทศญี่ปุ่น ศศิวิมลมีความสนใจในเรื่อง ความยั่งยืนของบริษัท (corporate sustainability) ความยั่งยืนด้านการผลิตและบริโภคอาหาร (sustainable food production and consumption) และ ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (sustainable supply chain) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลาป่น จนนำไปต่อยอดเป็นหัวข้อวิจัยระดับปริญญาโท

ปัจจุบันศศิวิมลกลับมาร่วมเดินทาง เรียนรู้และสะสมประสบการณ์การทำวิจัยในประเด็นความยั่งยืนไปกับบริษัทป่าสาละอีกครั้งในฐานะนักวิจัยอาวุโส

View all blog posts
กรณิศ ตันอังสนากุล

Koranis

จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนไปศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก University of Gothenburg ประเทศสวีเดน มีความสนใจเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณิศเชื่อมั่นว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ผู้คนรอบๆ ตัว ในอดีตทำงานเป็นนักวิจัยอิสระก่อนมาร่วมทีมป่าสาละในปี 2013

View all blog posts
กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม

จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตลอดช่วงเวลา 4 ปีที่ศึกษา ระหว่างนั้นได้ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐรวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิที่ดินทำกินและสิทธิชุมชน และได้เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยและได้รับรู้ความเปราะบางของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ เมื่อผนวกประสบการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ปัจจุบันกุลณัฐสนใจความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมองว่าการขับเคลื่อนเรื่องทั้งสามสามารถช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันได้

 

 

กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ

kobtip

นักวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืนและซีเอสอาร์ อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดของสโมสรฟุตบอลอาชีพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View all blog posts
เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล

malee

อดีตนักข่าวสายการตลาด บรรณาธิการนิตยสารสุขภาพ ที่กำลังหลงไหลกับการกลับไปอยู่กับเตี่ยแม่ และมีความสุขกับการใช้ชีวิตช้าๆ ที่บ้านเกิด แต่อดไม่ได้ที่จะท้าทายตัวเองด้วยการเริ่มต้นเรียนรู้วิถีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

View all blog posts
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

thitima

นักวิจัย ผู้สนุกกับการสังเกต ตั้งคำถาม และทำความเข้าใจผู้คนผ่านสายตาของนักมานุษยวิทยา สนใจสังคมเมือง สิ่งแวดล้อม อินเทอร์เน็ต และสิทธิพลเมือง จบปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาคภูมิ โกเมศโสภา

parkpoom

ภาคภูมิ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ที่ประเทศญี่ปุ่น สาขา Social and Environmental Development มีประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติหรือวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ปัจจุบันเป็นนักวิจัยให้กับบริษัทป่าสาละ มีความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านพลังงาน ด้านการผังเมือง และด้านการดำเนินธุรกิจ นอกเวลาทำงาน ภาคภูมิใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการปีนผา อ่านหนังสือ และถ่ายภาพ

View all blog posts
อายุวัต เจียรวัฒนกนก

ayuwat

จบการศึกษาปริญญาโทด้าน International Cooperation Policy จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญีปุ่น และปริญญาตรีด้าน Asia Pacific Studies จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีความสนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

View all blog posts
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

rapeepat

นักศึกษาปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลุกคลีอยู่ในวงการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมมาหนึ่งปีหลังจบการศึกษาปริญญาตรี ใช้เวลาว่างในการอ่านเขียน สนใจเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน และเริ่มศึกษาอย่างจริงจังหลังจากได้มาร่วมงานกับป่าสาละ

View all blog posts