Btalk07

 ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ?

ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน ทั้งการเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ แรงงานทาสสมัยใหม่ รวมไปถึงข้อพิพาทว่าด้วยสิทธิชุมชน สิทธิชนพื้นเมือง แม้แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

ธุรกิจเกี่ยวอะไรกับสิทธิ อะไรใช่และไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในฐานะ ‘นักพิทักษ์สิทธิ’ มีอะไรบ้าง ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ อะไรคือ ‘มาตรฐานสากล’ และการคุ้มครองสิทธิจะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอย่างไรได้บ้าง
ป่าสาละ ชวนมาจับเข่าคุยกับ ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ นักวิจัยในโครงการ “มาตรฐานภาคเอกชนในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ร่วมสนทนาโดย สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด และหัวหน้าโครงการวิจัย

ในวันที่ 22 กันยายน 2559
เวลา 19.00 -21.00 น. ณ Ma.D Club for Better Society เอกมัย ซอย 4 (สถานี BTS เอกมัย)

ชมคลิปงานเสวนาได้ที่