ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน ?

ปลาป่นจากทะเลไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้าง เกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคอย่างเรา และทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน

ป่าสาละ มูลนิธิโลกสีเขียว และ Ma:D ขอเชิญชวนคุณมาร่วมหาคำตอบกับเรา และนักวิเคราะห์อาวุโสจากป่าสาละ คุณ ศศิวิมล คล่องอักขระ และคุณกรณิศ ตันอังสนากุล เจ้าของงานวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลา” และ “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน”

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.30-21.00 น.

ณ   Ma:D Hub เอกมัย ซอย 4 (แผนที่โปรดดูด้านล่าง)

วิดีโอจากงาน