“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน อุตสาหกรรมพลังงานในฐานะอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชนิดสุดขั้ว แต่การถกเถียงเรื่องพลังงานในประเทศไทยโดยรวมยังไม่ “กว้าง” และ “ไกล” เท่าที่ควร และบ่อยครั้งไม่ได้ลงเอยด้วยการหาทางออกร่วมกัน จึงทำให้ภาคพลังงานของไทยยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่ชัดเจนเข้าสู่ทิศ “พลังงานที่ยั่งยืน” มากขึ้น

งานเสวนาในครั้งนี้ คือการร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย พร้อมกับพูดคุยถกเถียงในประเด็นพลังงานที่ยั่งยืนในสังคมไทย

ภาคีผู้ร่วมจัดงานจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และงานเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน” จัดโดยบริษัท ป่าสาละ จำกัด ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาฯ เวลา 14.00 – 17.00 น. โดยวิทยากรผู้ร่วมเปิดบทสนทนาภายในงานได้แก่

  • ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณชื่นชม สง่าราศรี กรีเซ่น นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
  • ดำเนินรายการโดยคุณภัทราพร แย้มละออ กรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมจะได้พูดคุย ถกเถียงอภิปรายเรื่องพลังงานในสังคมไทยให้กว้างและไกลกว่าที่แล้วมา

งานเสวนาดังกล่าวยังเป็นการเปิดตัวและแนะนำหนังสือ “มายาคติพลังงาน” เขียนโดยคุณสฤณี อาชวานันทกุล คุณณัฐเมธี สัยเวช และคุณสุณีย์ ม่วงเจริญ สนับสนุนทุนจัดพิมพ์โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ซึ่งเป็นหนังสือที่ชวนขบคิดประเด็นเรื่องพลังงานไทยด้วยคำถาม-คำตอบ 30 ข้อที่เข้าใจได้ง่ายๆ เช่น ไฟฟ้าจากถ่านหินถูกจริงหรือไม่ เราจำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศจริงหรือไม่ และค่าไฟในอนาคตจะแพงขึ้นจริงหรือไม่ พร้อมรับหนังสือฟรีทุกที่นั่ง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงาน สามารถดาวน์โหลด หรือขอรับหนังสือได้ที่นี่

 ชมคลิปงานเสวนาได้ที่