บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ

และการเสวนา หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต”


ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

คุณวิชัย ไหมทอง ผู้จัดการ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
คุณจงโปรด คชภูมิ ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คุณศุภกิจ นันทะวรการ นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการวิจัย

ในวันที่ 4 เมษายน เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องคราวน์ 1-2 ชั้น 21 โรงแรม คราวน์พลาซ่า ลุมพินี

สำรองที่นั่งได้ที่
https://goo.gl/c2hP3H
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@salforest.com
(ไม่มีค่าใช่จ่ายในการเข้าร่วม)

*สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)