สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” โดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด, วันที่ 4 เมษายน 2560 โรงแรม Crowne Plaza Lumpini

ดำเนินการภายใต้ทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เผยแพร่ มีนาคม 2560