สไลด์นำเสนอผลการวิจัย โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน Organic & Natural Expo 2016, 31 กรกฎาคม 2559