Tag: social enterprise in myanmar

สไลด์นำเสนอ “ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม”

/
  ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่ และกิจการเพื่อสังคมจะยั่งยืนได้อย่างไร...
Proximity design logo

พรอกซิมิตี้ ดีไซน์: คุณภาพชีวิตของคนจนที่ออกแบบได้ (1)

/

ทำความรู้จักกับพรอกซิมิตี้ ดีไซน์ (Proximity Designs) กิจการเพื่อสังคมแบบไม่แสวงกำไรในพม่า ที่ใช้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรยากจนในเขตชนบทมาเป็นหัวใจในการ”ออกแบบ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

หน้าที่ 1 จาก 11