Tag: sustainable human resource management

dairyhome_cover

กรณีศึกษา#1 บริษัท แดรี่โฮม จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยความที่ผู้ก่อตั้งของ “แดรี่โฮม” กิจการนมอินทรีย์และร้านอาหาร ให้คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความคิดสู่พนักงานด้วยการทำตัวเป็นตัวอย่าง รวมทั้งมีการอบรมเรียนรู้ จัดกฎระเบียบภายใน รวมไปถึงจัดกิจกรรมสันทนาการที่ล้วนเกี่ยวโยงกับวิถีความยั่งยืน ทำให้คนของแดรี่โฮมซึมซับแนวคิดนี้และส่งมอบคุณค่าเดียวกันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

Cover sustainable HR slide

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย”

/
    สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability)”  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย” โดย ภัทราพร ยาร์บะระ หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด,...
หน้าที่ 2 จาก 212