Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ขณะนี้ป่าสาละมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้


นักวิจัย – จำนวน 1 ตำแหน่ง – Fulltime


ความรับผิดชอบ

1. ทำงานวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน การเงินที่ยั่งยืน และงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ร่วมเป็นทีมงาน Workshop และงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี (รวมช่วงเวลาที่ทำงานในระหว่างที่เรียนได้)
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ความยั่งยืน (Sustainability) และประเด็นทางสังคม/สิ่งแวดล้อม คล่องแคล่วในการคิดเลข และชอบการคิดวิเคราะห์
4. มีทักษะการจับประเด็น และการเขียนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ดี
5. ใส่ใจในรายละเอียด แต่มีความยืดหยุ่นสูง พึ่งพาตนเองได้ และชอบบรรยากาศการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก

รูปแบบการทำงาน

ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 10.00-18.00 น.

สามารถทำงานจากที่สำนักงานและจากที่บ้าน โดยกำหนดให้ทำงานที่สำนักงาน  2 วันต่อสัปดาห์

บริษัทตั้งอยู่ที่สุขุมวิท 43 ใกลักับ BTS พร้อมพงษ์

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุ 1) เงินเดือนที่ต้องการ พร้อม 2) จดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือแนบตัวอย่างผลงานวิจัยของตนเอง ส่งมาที่อีเมล info@salforest.com ภายในวันที่ 10 พ.ค. 67
(ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย’)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@salforest.com หรือโทร 081 370 7899 ในเวลาทำการ 10.00-18.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

Internship Program – นักศึกษาฝึกงาน 

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
2. สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจยั่งยืน (sustainable business)
3. มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี
4. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล หรือจับประเด็นที่ดี
5. สามารถฝึกงานที่บริษัทได้เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 1,500 คำ ต่อชิ้น ส่งมาที่ info@salforest.com ภายในวันที่ 30 พ.ค. 67 (ระบุชื่ออีเมลว่า ‘สมัครฝึกงาน’)

 


มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา