Author: จินต์ หวังตระกูลดี

ความขม(ขื่น)ที่แอบแฝง อุตสาหกรรมช็อกโกแลตกับผืนป่าที่หายไป (2)

/

ในบทความก่อนหน้า ผู้เขียนได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมช็อกโกแลตและผลกระทบของการทำไร่โกโก้อย่างไม่ยั่งยืนว่าส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยอย่างไร สำหรับบทความชิ้นนี้จะชวนคุยเพิ่มเติมว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตอย่างไร เพราะเหตุใดบริษัทจึงควรใส่ใจ และตอนนี้ทั่วโลกมีแนวทางรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ความขม(ขื่น)ที่แอบแฝง อุตสาหกรรมช็อกโกแลตกับผืนป่าที่หายไป (1)

/

ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ช็อกโกแลตนับเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราที่คนทั่วไปสามารถซื้อบริโภคได้ในราคาย่อมเยา และเป็นขนมยอดนิยมอันดับต้นๆ มานานนับศตวรรษ ทว่าขณะที่คนจำนวนมากมีความสุขกับการลิ้มชิมรสหวานปนขมของช็อกโกแลต อีกฟากหนึ่งของโลกในทวีปแอฟริกาตะวันตก ช็อกโกแลตกลับกลายเป็นของแพงเกินเอื้อม และเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผืนป่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์หายไป

สรุปผลการวิจัย เรื่อง “การเติบโตของ FinTech กับโอกาสการสร้างเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างทั่วถึง”

/

หลังจากศตวรรษที่ 21 เปิดฉากเพียงหนึ่งทศวรรษ เทคโนโลยีการเงิน หรือเรียกรวมๆ ว่า ‘ฟินเทค’ ซึ่งถูกขับดันด้วยการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กำลังเปิดฉากมิติใหม่ของการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินไปยังผู้มีรายได้น้อยทั่วโลกหลายล้านคน รวมทั้งคนจำนวนมากที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดฝันว่าชีวิตนี้จะได้ใช้บริการทางการเงิน ส่งผลให้หลายคนคาดการณ์ว่าศตวรรษนี้จะเป็นยุค ‘ประชาธิปไตยทางการเงิน’ อย่างแท้จริง

หน้าที่ 1 จาก 11