Author: ศศิวิมล คล่องอักขระ

ประเทศไทย ทำไมจึงจำเป็นต้องมีโรงงานปลาป่น

/

อุตสาหกรรมปลาป่นเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคประมง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง ที่มีปลาป่นเป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นอุตสาหกรรมที่หลายคนมองว่ามีส่วนในการทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเลไทย แต่กระนั้นก็ตามโรงงานปลาป่นยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อประเทศไทยอย่างมาก ไม่เฉพาะต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น บทความนี้จะมาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีโรงงานปลาป่น

หายไปสองปี ป.ปลาสบายดีไหม – ย้อนดูความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปลาป่นไทยในรอบสามปี (2)

/

บทความในชุด ป.ปลาหายไปไหน ที่จะมาอัพเดทสถานการณ์ของอุตสาหกรรมปลาป่นในปัจจุบัน ว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าสนใจอะไรบ้างในช่วงระยะสอง-สามปีที่ผ่านมา ซึ่งชิ้นนี้เป็นตอนต่อจากบทความชิ้นที่แล้ว จะมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไทยได้ใบเหลืองจากอียู และตกมาอยู่ Tier 3 รวมถึงเรื่องการหยุดซื้อปลาป่นที่ไม่ได้มาตรฐาน IFFO RS ของบริษัทซีพีเอฟ

หายไปสองปี ป.ปลา สบายดีไหม? – ย้อนดูความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปลาป่นไทยในรอบ 3 ปี (1)

/

บทความในชุด ป.ปลาหายไปไหน ที่จะมาอัพเดทสถานการณ์ของอุตสาหกรรมปลาป่นในปัจจุบัน ว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญและน่าสนใจอะไรบ้างในช่วงระยะสอง-สามปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์การลงพื้นที่ทำวิจัยระดับปริญญาโทในหัวข้อ “การศึกษาปัจจัยที่ทำให้โรงงานปลาป่นในประเทศไทยรับมาตรฐาน IFFO RS” โดยบทความชิ้นนี้จะมาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอุตสาหกรรมประมงไทย แล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรกับอุตสาหกรรมปลาป่นบ้าง ทั้งเรื่องใบเหลืองจากอียู ทั้งเรื่องที่ประเทศไทยตกมาอยู่ Tier 3

“สวิง” องค์กรที่ออกแบบด้วยหัวใจ

/

สวิง เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานขายบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาได้ ความจริงใจและความใส่ใจต่อเพื่อนพนักงานบริการส่งผ่านออกมาในรูปแบบของการบริการของสวิง ซึ่งคำนึงถึงผู้รับบริการหรือผู้รับความช่วยเหลือเป็นหลัก คือกุญแจที่ทำให้สวิงประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ พนักงานบริการและเจ้าสถานบริการหลายแห่ง

ชาวประมงพื้นบ้าน กับ ป.ปลาที่หายไป

/

จากบทความสองบทความแรก ผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ไปสำรวจแพปลาที่จังหวัดสงขลา และปัญหาของการประมงที่ไม่ยั่งยืนบางส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจะบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสำคัญในอุตสาหกรรมการประมงและจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่สุด หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลของไทย

ป.ปลาหายไปไหน (2)

/

ปัญหาของท้องทะเลไทยเป็นที่รับรู้และเกี่ยวพันถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่สามารถรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือใช้กฏหมายแก้ปัญหาเพียงมิติเดียวได้

บรรยากาศในแพปลาสงขลา

ป. ปลาหายไปไหน

/

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรือประมงผิดกฏหมายที่ทำประมงอยู่ในน่านน้ำไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรืออวนลากที่ใช้อวนตาถี่ ทำให้สัตว์น้ำตั้งแต่ลูกปลา ลูกปูไปยันปลาฉลามติดอวนขึ้นมาหมด ปลาที่จับได้มากกว่า 50% เป็นปลาขนาดเล็ก ทั้งลูกปลาและปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยซึ่งคนไม่นิยมบริโภค แล้วปลาเหล่านี้ถูกจับมาแล้วไปไหน เพื่อค้นหาคำตอบ เราจึงไปสำรวจแพปลาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ๆ มีปลามาลงเป็นจำนวนมาก

หน้าที่ 1 จาก 11