จากโครงการจัดทำกรณีศึกษาและรายงาน “Green Innovation” / “Green Productivity” โดยบริษัท ป่าสาละ จำกัดร่วมมือกับโครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ภายใต้ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประจำประเทศไทย

กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร

ชีวาศรม ความ “ใจถึง” กับการดูแลสิ่งแวดล้อม (กรณีศึกษาความยาว 41 หน้า)

ธุรกิจโรงแรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability ดูจะเป็นคู่ตรงข้าม เพราะโรงแรมเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรมหาศาล เริ่มต้นตั้งแต่การก่อสร้างตึก ห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใส่เข้าไป เมื่อเปิดบริการก็ต้องใช้ทรัพยากรมากมายสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาพัก น้ำเสียจากโรงแรมก็มักกลายเป็นภาระหนักของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่รวมขยะ ของเสียต่างๆ ที่ต้องกำจัดอีกจำนวนมาก แต่ทุกอย่างมีข้อยกเว้น เพราะตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ให้บริการมา บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ แอนด์ รีสอร์ต จำกัด เจ้าของ “ชีวาศรม” รีสอร์ตสุขภาพระดับโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นว่า ธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ การปรับปรุงอาคารให้ “เขียว” ขึ้น การบำบัดน้ำเสีย 100% และทางเลือกที่ยั่งยืนอื่นๆ มาตลอด 19 ปี

จัดทำเมื่อสิงหาคม 2557