Do it Better Talk (DIB Talk)

เสวนาสร้างสรรค์วาทกรรมสาธารณะเรื่องความยั่งยืน

10369568_582948271850845_2730364048176936104_n Do it Better Talk เป็นงานเสวนาที่เน้นการสกัดเนื้อหาเรื่องปัญหา อุปสรรค วิธีปฏิบัติและแก้ไข ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมในด้านความยั่งยืน (Sustainability)  เพื่อให้กระตุ้นความคิดว่า ในฐานะคนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง เราสามารถทำอะไรให้โลกนี้ดีขึ้นได้บ้าง วิทยากรแต่ละท่านจะกล่าวถึงประเด็น “ความยั่งยืน” ทั้งในแง่ปัญหาที่เราทุกคนควรรับรู้ และวิธีแก้ที่เรา “ทำให้ดีขึ้นได้” งาน DIB TALK แต่ละครั้งสื่อสารกับผู้ฟังจำนวน 150-200 คน

 

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2557
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 28  พฤศจิกายน 2558

Do it Better Talk ครั้งที่ 1

วันที่ 18 ต.ค. 57

อ่านรายละเอียดและชมวิดีโอ

Do it Better Talk ครั้งที่ 3

วันที่ 28  พ.ย. 58

อ่านรายละเอียด

Do it Better Talk ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พ.ค. 58

อ่านรายละเอียดและชมวิดีโอ