มายาคติพลังงาน

เขียนโดยคุณสฤณี อาชวานันทกุล คุณณัฐเมธี สัยเวช และคุณสุณีย์ ม่วงเจริญ

สนับสนุนทุนจัดพิมพ์โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

Energy-Cover-Final-Front-Cover

อุตสาหกรรมพลังงาน ในฐานะอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชนิดสุดขั้ว

จากการผลิตพลังงานสกปรกแบบรวมศูนย์ มาเป็นการผลิตพลังงานสะอาดแบบกระจายศูนย์

แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำในสังคม และธรรมาภิบาลบกพร่องไปพร้อมกัน

น่าเสียดายที่การถกเถียงเรื่องพลังงานในไทยโดยรวมยังไม่ “กว้าง” และ “ไกล” เท่าที่ควร บ่อยครั้งที่การถกประเด็นระหว่างผู้เห็นต่างลงเอยด้วยการด่าทอ ถากถาง และฟ้องหมิ่นประมาทส่วนบุคคล มากกว่าการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง เพื่อหาทางออกร่วมกัน

ในสถานการณ์ข้างต้น หนังสือเล่มนี้เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือ อนุเคราะห์ทั้งเวลาและความรู้อย่างแข็งขัน ของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนาม แต่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นภาคพลังงานของไทยเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เข้าสู่ทิศ “พลังงานที่ยั่งยืน” มากขึ้น

คณะผู้เขียนอยากเชื้อเชิญให้คนไทยทุกคน ในฐานะผู้ใช้พลังงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนา ด้วยคำถาม-คำตอบง่ายๆ 30 ข้อ ที่คณะผู้เขียนหวังว่า จะช่วยคลี่คลาย “มายาคติพลังงาน” ในสังคมไทยลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

อ่านและดาวน์โหลดหนังสือ (PDF) ได้จากด้านล่าง: