B Talk

B Talk ครั้งที่ 9: What’s Circular Economy?

/
‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ คือ อะไร? ยุคนี้ใครๆ ก็เริ่มพูดถึง circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ว่าแต่แนวคิดเรื่องนี้คืออะไร ทำไมธุรกิจต้องรู้ และเกี่ยวข้องอย่างไรกับความเสี่ยง/โอกาสของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ป่าสาละ ชวนมาจับเข่าคุยกับภาคภูมิ โกเมศโสภา...
ฺB TALK 8

B Talk ครั้งที่ 8: “ยั่ังยืน” หรือ “เพื่อสังคม” อย่างไรให้โดนใจสื่อ

/
“ยั่งยืน” หรือ “เพื่อสังคม” อย่างไรให้โดนใจสื่อ โครงการเราทำเพื่อสังคม องค์กรเรามีความยั่งยืนแต่ทำไมคนไม่รู้ สื่อและผู้คนในปัจจุบันมองหาเนื้อหา “ยั่งยืน” หรือ “เพื่อสังคม”...

B Talk ครั้งที่ 7 Business: human rights defender?

/

ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ? ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน แต่ ธุรกิจเกี่ยวอะไรกับสิทธิ อะไรใช่และไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในฐานะ ‘นักพิทักษ์สิทธิ’ มีอะไรบ้าง

B Talk ครั้งที่ 6 Social Enterprise: FAQs

/
ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่...

B Talk ครั้งที่ 5 Why EIA Matters?

/

EIA: กีดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน? ปัจจุบันโรงไฟฟ้า เขื่อน และโครงการก่อสร้างของธุรกิจมากมายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) EIA สำคัญอย่างไร ไม่มีได้ไหม ปัญหาของกระบวนการ EIA วันนี้คือะไร

Btalk4

B Talk ครั้งที่ 4 “Joining Hands for Sustainable Energy”

/

13 พ.ค. นี้ เสวนา B Talk#4 ร่วมกันสร้างพลังงานที่ยั่งยืน ทางตันและทางออกของพลังงานไทยคืออะไร ? พลังงานหมุนเวียนแพงจริงหรือไม่ ? อะไรคือมายาคติที่แพร่หลายเกี่ยวกับพลังงานไทย ? และเราจะร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างไร ? ลงทะเบียนฟรีที่นี่

B Talk ครั้งที่ 3 “Why sustainable food supply chains matter?”

/

ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน ? ปลาป่นจากทะเลไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้าง เกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคอย่างเรา และทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน

B TALK#1

B Talk ครั้งที่ 1 “SUSTAINABILITY MATTERS?”

/

“ความยั่งยืน” คืออะไร ทำไมต้องแคร์? ทุกวันนี้อะไรๆ ก็ต้อง “ยั่งยืน” การพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน พลังงานยั่งยืน เกษตรยั่งยืน ดีไซน์ยั่งยืน ชุมชนยั่งยืน ฯลฯ แต่ “ความยั่งยืน” คืออะไรแน่ เกี่ยวกับเราอย่างไร แล้วทำไมต้อง”ยั่งยืน” ด้วย

หน้าที่ 1 จาก 11