Other

งานสัมมนา SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน?

/
ร่วมเสวนากับผู้บริหาร SMEs ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน (sustainability) พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. โอเพ่นดรีม – บริษัทไอทีที่เน้นงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ...
19Dec_poster

งานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกับกิจการเพื่อสังคม”

/
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ โรงแรมดับเบิลทรี บายฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26 เนื่องด้วยบริษัท ป่าสาละ จำกัด  (“บริษัท”) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนิน...

งานสัมมนา: การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ และการเสวนา หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต”

งานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน”

/
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน อุตสาหกรรมพลังงานในฐานะอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชนิดสุดขั้ว แต่การถกเถียงเรื่องพลังงานในประเทศไทยโดยรวมยังไม่ “กว้าง” และ “ไกล”...

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 – 2559”

/
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 – 2559” ในงาน 2016 Organic and Natural Expo and Symposium วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 9.30 – 15.30 น. ณ Meeting Room 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Mythbusting “Sustainable” vs. “Social” Business

/

แนะนำความหมายที่แท้จริง และแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง “คุณค่า” ของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 วิธี ได้แก่ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) “คุณค่าร่วม” (CSV) ธุรกิจเพื่อสังคม (social business) และธุรกิจยั่งยืน (sustainable business)

Workshop: Social Impact Assessment & Social Return on Investment 26-27 พ.ค. นี้

/

ถ้าคุณทำโครงการซีเอสอาร์ โครงการ CSV กิจการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมในงาน NGO แล้วสงสัยว่าจะวัดผลลัพธ์ทางสังคม(Social Impact) ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมได้อย่างไร? งบประมาณที่ใช้ไปคุ้มค่าหรือไม่? เวิร์คชอปนี้จะช่วยตอบคำถามนี้อย่างแจ่มชัดและนำไปวัดผลได้จริง

งานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand)

/

บริษัท ป่าสาละ ได้จัดงานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand) ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ชมวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย และสไลด์ได้ที่นี่

green business seminar

งานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจสีเขียว…ไทย” ครั้งที่ 1 (“Lessons from Thai green business”)

/

ป่าสาละจัดงานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาบริษัทไทย 4 บริษัท 4 ธุรกิจ ที่ใช้ความ “เขียว” ทั้งในมิติ “นวัตกรรม” (innovation) และ “ผลิตภาพ” (productivity)เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ

หน้าที่ 1 จาก 11