Study Tour

เรียนรู้ แลกเปลี่ยน เดินทางเรื่องความยั่งยืน

STUDY+TOUR: Wannabe Organic Farming Entrepreneur?

Get a real taste of running an organic farming business

โลเคิลอไลค์ ป่าสาละ และมูลนิธิอโชก้า ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ​เชิญคุณร่วม Study Tour “เรียนรู้ – เดินทาง – แลกเปลี่ยน” ทั้งลงพื้นที่จริง และเข้าถึงหัวใจแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ผ่านการทำ workshop เพื่อถอดบทเรียนโมเดลทางธุรกิจ ทำความเข้าใจความท้าทาย โอกาส และผลลัพธ์ทางสังคม (social impact) ที่พวกเขาช่วยเปลี่ยนโลกด้วยโมเดลที่แตกต่างกัน

หากคุณอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นกิจการเพื่อสังคม NGO หรือธุรกิจสีเขียว ลองมาร่วมเรียน ร่วมคิด ร่วมเดินทางในทริปนี้กับเรา

ราคา 7,900* บาทต่อท่าน

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่พัก 1 คืน อาหารและอาหารว่าง  เอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่าทำกิจกรรมที่ไร่ปลูกรัก ประกันการเดินทางแล้ว)

Study Facilitator:

ภัทราพร​ แย้มละออ

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ​ป่าสาละ จำกัด และอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ป่าสาละเป็นบริษัท”ปลูกธุรกิจยั่งยืน”แห่งแรก ที่มุ่งจุดประกายและดำเนินวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business) ผ่านการจัดสัมมนา workshop สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ รวมทั้งผลิตงานวิจัยในประเด็นความยั่งยืนและการวัดผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment)

Tour Leader:

สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและ CEO Local Alike

Local Alike เป็นกิจการเพื่อสังคมที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้าน โดยเริ่มงานด้วยการเข้าไปพูดคุย รับฟังความต้องการและสภาพปัญหาของแต่ละชุมชน แล้วร่วมกันสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งของชุมชน

Changemakers:

กานต์ ฤทธิ์ขจร ผู้ร่วมก่อตั้งไร่ปลูกรัก

การหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อป้อนร้านอาหารมังสวิรัติออร์แกนิกชื่อดังของครอบครัวในกรุงเทพ คือ ร้านอโณทัย คู่สามีภรรยาจึงก่อตั้งไร่ปลูกรักขึ้นที่ จ.ราชบุรี เมื่อ 15 ปีก่อน ปัจจุบันไร่ปลูกรักจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติ

พยงฆ์และระวีวรรณ ศรีทอง โครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืช

สองสามีภรรยาที่ต่อสู้เพื่อชนกลุ่มน้อยปกากะญอที่ถูกละเมิดสิทธิจากโครงการพัฒนาของรัฐใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาป่าไม้และจัดตั้งป่าชุมชน รวมทั้งก่อตั้งโครงการพัฒนาระบบนิเวศเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการเกษตรนิเวศกับชาวบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ ก่อนจะใช้รูปแบบกิจการ CSA เชื่อมโยงผู้ผลิตชายขอบเข้ากับตลาดในเมืองใหญ่

การอบรมครั้งต่อไป

ยังไม่มีกำหนด

  • พูดคุยและถอดบทเรียน ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม
  • พูดคุยและถอดบทเรียนกิจการไร่ปลูกรัก พักอินทรีย์ กับคุณกานต์
  • เรียนรู้งานในไร่ เก็บผักอินทรีย์ ร่วมกับเกษตรกร ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงห้วยหินดํา
  • ทดลองบรรจุผักอินทรีย์เพื่อส่งให้ผู้บริโภค
  • เรียนรู้และถอดบทเรียนกิจการจากระบบ Community-supported agriculture (CSA)
  • ทำกิจกรรมในไร่ปลูกรัก เดินชมไร่และอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์

การลงทะเบียน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เร็วๆ นี้

Testimonials

มาทริปครั้งนี้เหมือนได้เดินตามผู้ประกอบการที่ทำมาก่อน และได้เห็นวิวัฒนาการของแต่ละผู้ประกอบการ เราคิดว่าการที่เราปลูกผักเอง และบริโภคเองนั้นเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะในแง่ของสุขภาพ ป่าสาละสามารถถอดความรู้ได้กระชับดีมาก และสื่อสารได้เข้าใจง่าย ทำให้เราเห็นภาพชัด และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

คุณศิริจิต ผดุงเกียรติสกุล

รู้สึกประทับใจกับทัวร์ในครั้งนี้ โดยส่วนตัวคืออยากเริ่มทำเกษตรอินทรีย์อยู่ก่อนแล้ว ทริปนี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และช่วยสร้าง Community ที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันในด้านการทำเกษตรอินทรีย์

คุณวฤธ สันตะบุตร

ดีใจที่ได้มาทริปนี้ เพราะมีโอกาสได้เข้าถึงผู้มีประสบการณ์โดยตรง ได้ลงพื้นที่จริง เห็นของจริง ก็ทำให้ผมเข้าใจเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น หวังว่าถ้าผมมีโอกาสได้ทำเกษตรอินทรีย์จริงในอนาคต ก็จะสามารถมาร่วมกันเป็น Partner ได้

คุณธีธัช เชื้อประไพศิลป์

ก่อนจะมา รู้สึกเหมือนไก่จะบินแต่พอมาแล้ว ก็ทำให้รู้ว่าโลกมันอาจจะไม่ได้สวยสีชมพูเหมือนอย่างที่เราเคยคิด แต่ก็ทำให้เกิดกำลังใจที่จะทำฟาร์มออแกนิคขึ้นมา และเราก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

คุณชาญพิชญ์ พัฒนาเมธีกูร

ตอนแรกเราก็โลกสวยหน่อย แต่พอมาทริปนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆ แล้วเกษตรอินทรีย์นี้มันมี Demand อยู่ แต่ปัญหาคือเราจะทำยังไงกับฝั่ง Supply แล้วเราจะเชื่อมสองฝั่งให้เข้าหากันได้อย่างไร เราอาจจะต้องไปเสริมฝั่ง Supply ให้เติบโตขึ้นมากกว่านี้ มองว่าคงไม่เป็นตลาด Mass ในเร็วๆ นี้ แต่ถ้าทั้ง Demand และ Supply เข้มแข็ง ก็เชื่อว่าเกษตรกรอินทรีย์จะเติบโตขึ้น มีรายได้ที่ดีขึ้น และก็จะมีชีวิตที่ดี

คุณสิริรักษ์ แซ่อึ๊ง