Past Events

งานสัมมนา SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน?

/
ร่วมเสวนากับผู้บริหาร SMEs ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน (sustainability) พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. โอเพ่นดรีม – บริษัทไอทีที่เน้นงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ...

B Talk ครั้งที่ 9: What’s Circular Economy?

/
‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ คือ อะไร? ยุคนี้ใครๆ ก็เริ่มพูดถึง circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ว่าแต่แนวคิดเรื่องนี้คืออะไร ทำไมธุรกิจต้องรู้ และเกี่ยวข้องอย่างไรกับความเสี่ยง/โอกาสของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ป่าสาละ ชวนมาจับเข่าคุยกับภาคภูมิ โกเมศโสภา...
19Dec_poster

งานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกับกิจการเพื่อสังคม”

/
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ โรงแรมดับเบิลทรี บายฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26 เนื่องด้วยบริษัท ป่าสาละ จำกัด  (“บริษัท”) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนิน...
ฺB TALK 8

B Talk ครั้งที่ 8: “ยั่ังยืน” หรือ “เพื่อสังคม” อย่างไรให้โดนใจสื่อ

/
“ยั่งยืน” หรือ “เพื่อสังคม” อย่างไรให้โดนใจสื่อ โครงการเราทำเพื่อสังคม องค์กรเรามีความยั่งยืนแต่ทำไมคนไม่รู้ สื่อและผู้คนในปัจจุบันมองหาเนื้อหา “ยั่งยืน” หรือ “เพื่อสังคม”...

งานสัมมนา: การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ และการเสวนา หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต”

งานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน”

/
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน อุตสาหกรรมพลังงานในฐานะอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชนิดสุดขั้ว แต่การถกเถียงเรื่องพลังงานในประเทศไทยโดยรวมยังไม่ “กว้าง” และ “ไกล”...

B Talk ครั้งที่ 6 Social Enterprise: FAQs

/
ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่...
dib talk 3

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 3 – 28 พ.ย. 58

/
Unconventional Business – ธุรกิจ “คิดต่าง” Do it Better Talk ครั้งที่ 3 ป่าสาละชวนคุณตั้งคำถามว่า “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” และชวนคุยกับคนตัวเล็กๆ ที่พยายามทำให้โลกยั่งยืนขึ้นด้วยธุรกิจ “คิดต่าง” (Do it Better by Unconventional...

B Talk ครั้งที่ 5 Why EIA Matters?

/

EIA: กีดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน? ปัจจุบันโรงไฟฟ้า เขื่อน และโครงการก่อสร้างของธุรกิจมากมายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) EIA สำคัญอย่างไร ไม่มีได้ไหม ปัญหาของกระบวนการ EIA วันนี้คือะไร

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 – 24 พ.ค. 58

/

งานเสวนาประจำปีของป่าสาละ ที่จะกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นความยั่งยืน DIB TALK (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 มาร่วมหาคำตอบจากบุคคลหลากหลายอาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนด้วยวิถีของพวกเขาเอง ที่จะช่วยจุดประกายให้เห็นว่า “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง”

หน้าที่ 1 จาก 212