Video

B Talk ครั้งที่ 7 Business: human rights defender?

/

ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ? ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน แต่ ธุรกิจเกี่ยวอะไรกับสิทธิ อะไรใช่และไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในฐานะ ‘นักพิทักษ์สิทธิ’ มีอะไรบ้าง

งานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน”

/

งานเสวนาในครั้งนี้ คือการร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย พร้อมกับพูดคุยถกเถียงในประเด็นพลังงานที่ยั่งยืนในสังคมไทย

B Talk ครั้งที่ 6 Social Enterprise: FAQs

/

ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่ และกิจการเพื่อสังคมจะยั่งยืนได้อย่างไร หาคำตอบในคลิปงานเสวนา

งานสัมมนาการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย (Sustainable Banking Thailand)

/
บริษัท ป่าสาละ จำกัด ดำเนินการภายใต้ทุนวิจัยจากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ได้จัดทำงานวิจัย“เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Business Case for Sustainable Banking in Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักและลดความสงสัยในวิถีธนาคารที่ยั่งยืน...
dib talk 3

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 3 – 28 พ.ย. 58

/
Unconventional Business – ธุรกิจ “คิดต่าง” Do it Better Talk ครั้งที่ 3 ป่าสาละชวนคุณตั้งคำถามว่า “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” และชวนคุยกับคนตัวเล็กๆ ที่พยายามทำให้โลกยั่งยืนขึ้นด้วยธุรกิจ “คิดต่าง” (Do it Better by Unconventional...

B Talk ครั้งที่ 5 Why EIA Matters?

/

EIA: กีดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน? ปัจจุบันโรงไฟฟ้า เขื่อน และโครงการก่อสร้างของธุรกิจมากมายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) EIA สำคัญอย่างไร ไม่มีได้ไหม ปัญหาของกระบวนการ EIA วันนี้คือะไร

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 – 24 พ.ค. 58

/

งานเสวนาประจำปีของป่าสาละ ที่จะกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นความยั่งยืน DIB TALK (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 มาร่วมหาคำตอบจากบุคคลหลากหลายอาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนด้วยวิถีของพวกเขาเอง ที่จะช่วยจุดประกายให้เห็นว่า “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง”

Btalk4

B Talk ครั้งที่ 4 “Joining Hands for Sustainable Energy”

/

13 พ.ค. นี้ เสวนา B Talk#4 ร่วมกันสร้างพลังงานที่ยั่งยืน ทางตันและทางออกของพลังงานไทยคืออะไร ? พลังงานหมุนเวียนแพงจริงหรือไม่ ? อะไรคือมายาคติที่แพร่หลายเกี่ยวกับพลังงานไทย ? และเราจะร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างไร ? ลงทะเบียนฟรีที่นี่

B Talk ครั้งที่ 3 “Why sustainable food supply chains matter?”

/

ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน ? ปลาป่นจากทะเลไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้าง เกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคอย่างเรา และทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน

DIB talk

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 1 – 18 ต.ค. 57

/

ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทําอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง ถ้าคุณเคยตั้งคําถามนี้กับตัวเอง ป่าสาละชวนลองหาคําตอบจากคน 5 อาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกด้วยวิถีของพวกเขาในงาน
DIB TALK ครั้งที่ 1 เสาร์ที่ 18 ตุ.ค. 57 เวลา 13:00-18:00 น. ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย A ตึกไทยซัมมิท ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ (MRT เพชรบุรี)

หน้าที่ 1 จาก 212