Slide

สไลด์นำเสนอ ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2562

/

สไลด์นำเสนอ ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการ Fair Finance Thailand

Cover sustainable HR slide

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย”

/
    สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษา “การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainability)”  ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย” โดย ภัทราพร ยาร์บะระ หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด,...

สไลด์นำเสนอผลการศึกษา “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม”

/

สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัย “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม” โดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด, วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โรงแรม Double Tree

สไลด์นำเสนอ ผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ”

/

สไลด์ประกอบการแถลงผลการศึกษาโครงการวิจัย “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” โดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด, วันที่ 4 เมษายน 2560 โรงแรม Crowne Plaza Lumpini

สไลด์นำเสนอ “ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ?”

/
ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน ทั้งการเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ แรงงานทาสสมัยใหม่ รวมไปถึงข้อพิพาทว่าด้วยสิทธิชุมชน สิทธิชนพื้นเมือง...

สไลด์นำเสนอ “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”

/

สไลด์นำเสนอผล โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย สฤณี อาชวานันทกุล

สไลด์นำเสนอ “ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม”

/
  ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่ และกิจการเพื่อสังคมจะยั่งยืนได้อย่างไร...

สไลด์นำเสนอ “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเขียวของธนาคารไทยสำหรับภาคพลังงาน”

/
Thai Banks’ “Green Loans” as of August 2015 สไลด์ประกอบการบรรยาย “สู่การธนาคารที่ยั่งยืน: บางบทเรียนของธนาคารไทย” โดย สฤณี อาชวานันทกุล, 21 ส.ค....

การบริโภคยึดจริยธรรมและสถานการณ์ในไทย

/

สไลด์ประกอบการนำเสนอ “การบริโภคยึดจริยธรรมและสถานการณ์ในไทย” งานเสวนา Thailand’s Ethical and Sustainable Business Forum, จัดโดย Oxfam, ป่าสาละ และ ChangeFusion, 15 มีนาคม 2559

หน้าที่ 1 จาก 212