รู้แล้วเปลี่ยน

โดย สฤณี อาชวานันทกุล

ราคา 280 บาท
เหลือเพียง 180 บาท เมื่อสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัท

ISBN: 9786167290904

จัดพิมพ์โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด

know-changeในยุคที่ความเร่งด่วนของวิกฤตสิ่งแวดล้อมนานัปการกดดันให้มนุษย์ยอมรับ “ความจำเป็น” ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน น่าเสียดายที่วิกฤตความขัดแย้งแบ่งสีในไทยอันร้าวลึกและเรื้อรังมานานเกือบหนึ่งทศวรรษ จะกลบทับความจำเป็นดังกล่าวจนยังไม่เห็นแม้เงาของนโยบายที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ยังมิพักต้องนับว่าสื่อกระแสหลักเจียดพื้นที่ให้กับการตีแผ่ปัญหาอันเกิดจากนโยบายรัฐและธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนน้อยยิ่งกว่าน้อย และน้อยลงเรื่อยๆ สวนทางกับระดับความเร่งด่วนของปัญหา

นักธุรกิจ นักวิชาการ และพลเมืองที่มองการณ์ไกลจำนวนไม่น้อยเริ่มตระหนักในปัญหา หลายคน “รู้แล้วเปลี่ยน” ในระดับที่ตัวเองทำได้ แต่สังคมไทยโดยรวมยังนับว่าขาดแคลนข้อมูลและความรู้อีกมหาศาลที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนเล็กๆ ของความพยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างด้านข้อมูล – ข้อมูลที่เราควรจะรู้แต่ยังไม่รู้ รู้แต่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ควรจะรู้

 

วิธีการสั่งซื้อหนังสือ

  • ส่งรายการสั่งซื้อมาที่ info@salforest.com ระบุ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) เบอร์โทรศัพท์ 3) ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง 4) รายละเอียดหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ
  • *** ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าจัดส่ง ***