Event Status

งานสัมมนา SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน?

/
ร่วมเสวนากับผู้บริหาร SMEs ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน (sustainability) พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. โอเพ่นดรีม – บริษัทไอทีที่เน้นงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ...

B Talk ครั้งที่ 9: What’s Circular Economy?

/
‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ คือ อะไร? ยุคนี้ใครๆ ก็เริ่มพูดถึง circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ว่าแต่แนวคิดเรื่องนี้คืออะไร ทำไมธุรกิจต้องรู้ และเกี่ยวข้องอย่างไรกับความเสี่ยง/โอกาสของธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ป่าสาละ ชวนมาจับเข่าคุยกับภาคภูมิ โกเมศโสภา...
19Dec_poster

งานสัมมนา “การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกับกิจการเพื่อสังคม”

/
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ โรงแรมดับเบิลทรี บายฮิลตัน ซอยสุขุมวิท 26 เนื่องด้วยบริษัท ป่าสาละ จำกัด  (“บริษัท”) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการดำเนิน...
ฺB TALK 8

B Talk ครั้งที่ 8: “ยั่ังยืน” หรือ “เพื่อสังคม” อย่างไรให้โดนใจสื่อ

/
“ยั่งยืน” หรือ “เพื่อสังคม” อย่างไรให้โดนใจสื่อ โครงการเราทำเพื่อสังคม องค์กรเรามีความยั่งยืนแต่ทำไมคนไม่รู้ สื่อและผู้คนในปัจจุบันมองหาเนื้อหา “ยั่งยืน” หรือ “เพื่อสังคม”...

How to Create Shared Value: CSV?

/

“CSR” และ “CSV” และ “ความยั่งยืน” (Sustainability) สามเรื่องนี้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และทำไมธุรกิจต้องเข้าใจทั้ง 3 เรื่อง

คอร์สนี้จะแนะนำความหมายที่แท้จริง และแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง “คุณค่าร่วม” (Shared Value) ของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง 3 วิธี รวมไปถึงวิธีการทำความเข้าใจความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่มาจากความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง “จุดแข็ง” ของธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้เกิดเป็น “คุณค่าร่วม”

งานสัมมนา: การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ” โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ และการเสวนา หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลกับซีเอสอาร์ของบริษัทพลังงานไทย: ปัจจุบันและอนาคต”

Workshop: Business Case for Sustainability

/
คอร์สสั้น “เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน” มุ่งถ่ายทอดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนและธุรกิจที่ยั่งยืน สาธิตว่าบริษัทต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อผสานหลักความยั่งยืนเข้าไปในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

B Talk ครั้งที่ 7 Business: human rights defender?

/

ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ? ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน แต่ ธุรกิจเกี่ยวอะไรกับสิทธิ อะไรใช่และไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในฐานะ ‘นักพิทักษ์สิทธิ’ มีอะไรบ้าง

งานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน”

/
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน อุตสาหกรรมพลังงานในฐานะอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชนิดสุดขั้ว แต่การถกเถียงเรื่องพลังงานในประเทศไทยโดยรวมยังไม่ “กว้าง” และ “ไกล”...

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 – 2559”

/
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 – 2559” ในงาน 2016 Organic and Natural Expo and Symposium วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 9.30 – 15.30 น. ณ Meeting Room 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...
หน้าที่ 1 จาก 3123