ป่าสาละ “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน”

ผ่านงานวิจัย การสื่อสาร “เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน” และการวัด “ผลลัพธ์ทางสังคม”สู่แวดวงธุรกิจและสังคมไทยในวงกว้าง

บทความล่าสุด

ปัญญาประดิษฐ์กับงานวิจัย…ใช้/ไม่ใช้ อย่างไรดี

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ผู้เขียนจึงเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ “ช่วย” ในการทำวิจัยเฉกเช่นเดียวกับนักวิจัยท่านอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่ามกลางกระแสความตื่นตัวในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ก็เกิดข้อถกเถียงของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจัยด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ ผู้เขียนพยายามสำรวจจุดแข็ง โอกาส ข้อจำกัด ข้อพึงระวัง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานวิจัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่อไปในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานวิจัยคืออะไร โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์ที่นำมาใช้ในงานวิจัย มักจะหมายถึง Generative Artificial ...

เทคโนโลยีบล็อกเชน กับการจัดการข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน

/
หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า “บล็อกเชน” ผ่านหูกันมาบ้าง จากอิทธิพลของกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มาแรงในหมู่นักลงทุนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราทุกคนคิด โดยในปัจจุบัน หลายประเทศในทวีปยุโรปได้เริ่มนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับปัญหาด้านความยั่งยืน บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับปัญหาด้านความยั่งยืนว่าทำได้อย่างไร ...

มีอะไรน่าสนใจในรายงานความเสี่ยงของโลกปี 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 World Economic Forum (WEF) ได้เผยแพร่รายงานความเสี่ยงของโลก ปี 2567 (Global Risk Report 2024) ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่ 19 ที่ได้จัดทำและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยรายงานดังกล่าวเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ...

ไขศักยภาพพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมทางการเงิน

หากมองในมุมของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ต้นทุนในการทำธุรกรรมปล่อยสินเชื่อโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กนั้นไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายแถมยังใช้เวลาคืนทุนที่ยาวนาน โครงการเช่นนี้จึงจัดเป็นโครงการประเภทที่มีความเสี่ยงสูงและผลตอบแทนต่ำอย่างยิ่ง เหล่านายธนาคารจึงมองหาทางเลือกอื่นที่ผลตอบแทนดีกว่า ...

ทำไม ‘ไฮโดรเจน’ จึงสำคัญต่อเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

คงไม่ผิดนักหากจะเรียกไฮโดรเจนว่าเชื้อเพลิงมหัศจรรย์ เพราะการเผาไหม้โดยตรงของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นไม่ปล่อยมลภาวะ ยิ่งถ้าอยู่ในรูปแบบของเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ผลลัพธ์ของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือน้ำจืด เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษ โดยในอดีตไฮโดรเจนก็เคยได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘พลังงานแห่งอนาคต’ แต่เมื่อไหร่ 'อนาคต' ที่ว่าจะมาถึงเสียที? ...

อุตสาหกรรมแร่หายากจะยั่งยืนได้อย่างไร?

ทั่วโลกต่างเห็นเป้าหมายเดียวกันคือความพยายามจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม การบรรลุเป้าหมายนั้นคือการทำทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ แต่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมสำคัญนั่นคือแร่หายาก (rare earth elements) ซึ่งกระบวนการทำเหมือนสร้างผลกระทบทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมหาศาล จึงนับเป็นโจทย์สำคัญว่าจะทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าวยั่งยืนได้อย่างไร ...

งานวิจัยสาธารณะล่าสุด

รายงานวิจัย "การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส"

รายงานวิจัย “การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส”

รายงานวิจัย "การจัดการกับงบประมาณโฆษณาประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและเอกชนขององค์กรสื่อ: สู่การสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่มีจริยธรรมและโปร่งใส" โดย อริน เจียจันทร์พงษ์, ธิปไตร แสละวงศ์, พรรษาสิริ ...

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย ...

รายงานวิจัย “การสำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทยในการดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน”

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การสำรวจความพร้อมของบริษัทในประเทศไทยในการดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน" นำเสนอโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ...

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปภาพรวมโครงการระยะที่ 1

ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2565 และสรุปภาพรวมโครงการระยะที่ ...

กิจกรรมล่าสุด

คอร์สออนไลน์ 2567

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ESG สำหรับธุรกิจ (Introduction to ESG for Business)” หลักสูตรที่จะทำให้คุณรู้ว่า ESG คืออะไร ทำไมธุรกิจจึงต้องสนใจ ESG มีมายาคติหรือความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับ ESG อย่างไรบ้าง รวมไปถึงประเด็น ESG ที่สำคัญต่อธุรกิจและความสามารถในการจัดการ ESG ทั้งในแง่ “ความเสี่ยง” และ “โอกาส” ทางธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หลักสูตร “การเงินที่ยั่งยืนและการเงินสีเขียว: ความรู้เบื้องต้น (Introduction to Sustainable Finance)”  หลักสูตรที่จะทำให้ทุกท่านได้เข้าใจความหมายและความสำคัญของ “การเงินที่ยั่งยืน” (Sustainable Finance) “การเงินสีเขียว” (Green Finance) และ “การเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน” (Climate Finance) พร้อมกับทำความรู้จักกับระบบนิเวศ “การเงินที่ยั่งยืน” ทั้งในแง่ผู้เล่นและกลไกทางการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ป่าสาละร่วมกับ ConicleX ขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้ไปกับเราในหลักสูตร ‘HRDD Series’
หลักสูตรที่จะทำให้คุณรู้ว่าทำไมภาคธุรกิจถึงต้องใส่ใจ ‘สิทธิมนุษยชน’
โดยเราจะพาคุณไปรู้จักกับกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence หรือ HRDD) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ผ่านคอร์สออนไลน์ทั้งหมด    4 คอร์ส  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

จากประสบการณ์ด้านการวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืน และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนจากการลงทุน (SIA & SROI) เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ป่าสาละขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเราผ่านช่องทางคอร์สออนไลน์ โดยมีคอร์สแนะนำดังต่อไปนี้

  • คอร์สทลายมายาคติเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม (Myth-busting Social Enterprise)
  • แนวทางการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม Basic Guide to Social Impact Assessment (SIA)

ดูตารางเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่