รายงานวิจัย “A rapid assessment to inform the development of Gender-Responsive Procurement (GRP) policies and programming” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด เสนอต่อ UN Women (March 2023)

เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2567

Tags: ,