จากโครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (Mapping Shrimp Feed Supply Chain in Songkhla Province to Facilitate Feed Dialogues ) โดยอ็อกแฟม ประเทศไทย เอกสารความยาว 156 หน้า กรุณา Register บนเว็บ Issuu.com ก่อนดาวน์โหลดเอกสาร