#ปลุกความเป็นมนุษย์ป้าในตัวคุณ จงถาม ถาม ถาม ถามจนกว่าคุณจะเข้าใจ #ถามวนไปค่ะ
เมื่อนั่งอยู่ ณ เคาน์เตอร์ในธนาคาร เป็นธรรมดาที่เราอาจรู้สึกตัวเล็กและคิดว่าต้องทำตามแต่สิ่งที่พนักงานบอกเพียงเท่านั้น แต่ไม่ใช่นะ…เรามีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และมีสิทธิถามจนกว่าเราจะเข้าใจ

หากยังกล้าๆ กลัวๆ ขอท้าให้คุณท่องสิทธิทั้ง 4 ประการ ก่อนเดินเข้าธนาคารครั้งต่อไป ดังนี้

1.สิทธิที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (right to be informed) หมายความว่าธนาคารต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน บอกความซับซ้อนทุกประการในเงื่อนไขทางการเงิน และจะให้ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อ ‘ทำยอด’ ไม่ได้

2.สิทธิที่จะเลือกรับบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ (right to choose) หมายความว่าถ้าไม่ถูกใจ คุณยังไม่ต้องเลือกก็ได้
และถ้าคุณได้สมัครบริการทางการเงินใดหนึ่งไปแล้ว ในภายหลังพบความผิดปกติ ให้ท่องไว้ว่า คุณยังมีสิทธิอีก 2 ประการไว้ต่อรองได้

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม (right to be heard) คือ แค่คุณรู้สึก ‘ตงิดๆ’ ถึงความผิดปกติทางการเงิน อย่าลังเลที่จะติดต่อไปยังธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคลี่คลายความสงสัยและถามหาความเป็นธรรมได้

4.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยความเสียหาย (right to redress) ถ้าเกิดความเสียหายหลังการใช้บริการทางการเงิน ‘อันเกิดจากความผิดพลาดของธนาคาร’ เราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้เลยนะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
แนวนโยบาย เรื่อง การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เข้าถึงได้ที่ https://goo.gl/qrQSDh