ผลการประเมินธนาคารพาณิชย์ไทยตามเกณฑ์ Fair Finance Guide International ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) สมาชิกแนวร่วมประกอบด้วย บริษัท ป่าสาละ จำกัด, International Rivers, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิบูรณะนิเวศ และ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw)

เผยแพร่ครั้งแรก มกราคม 2565

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้จาก เว็บไซต์ Fair Finance Thailand