Author: กรณิศ ตันอังสนากุล

รอยเท้าของคนเมือง ตอน โทรศัพท์มือถือกับความตายของกอริลล่า

/

ข่าวของ “ฮารัมเบ” สร้างความเศร้า เสียใจ และสะเทือนใจให้กับคนที่ได้รับรู้ รวมถึงก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดทั้งบนสังคมออนไลน์และออฟไลน์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยให้คุณค่าแก่การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ต่างจากมนุษย์เรา แต่ถ้ายังมีเพื่อนกอริลล่าของฮารัมเบอีกหลายชีวิตกำลังถูกคุกคาม เราจะรู้สึกอย่างไร และอยากจะช่วยเหลือหรือไม่ สิ่งที่น่าตกใจคือภัยคุกคามชีวิตกอริลล่านี้เชื่อมโยงกับชีวิตคนเมืองมากกว่าที่เราคิด….

การบริโภคยึดจริยธรรม ตอน ข้อจำกัดของผู้บริโภค

/

คำว่าการบริโภคยึดจริยธรรม (ethical consumption) เริ่มได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รุนแรงระดับชาติหรือแม้แต่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการตัดป่าต้นน้ำ การประมงทำลายล้าง การใช้แรงงานทาสที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อกระแสหลักมากขึ้น จนเกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วใครกันที่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

การอนุรักษ์พลังงานของอาคาร

/

นอกจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว การอนุรักษ์พลังงานก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กัน แผนอนุรักษ์พลังงานพุ่งเป้าไปที่อาคาร แม้ว่าอาคารและที่อยู่อาศัยจะไม่ใช่ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุด แต่ก็มีสัดส่วนการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ก่อน…ขยะ(จะ)ไปไหน?: การแยกขยะของครัวเรือน

/

ก่อนขยะ(จะ)ไปไหน? ขยะจะถูกรวบรวมและจำแนกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติและความเหมาะสม มิใช่ขยะทุกชนิดจะสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ ดังนั้นขยะจากภาคส่วนต่างๆ จึงต้องผ่านการคัดแยกและจุดเริ่มต้นของกระบวนการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ก็คือการแยกขยะของครัวเรือนนั่นเอง

กรุง Göteborg สวีเดน ที่มาภาพ: http://media.royalcaribbean.com/content/shared_assets/images/ports/hero/GOT_01.jpg

ขยะไปไหน?: ขยะหาย พลังงานเกิด

/

สวีเดนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ขยะจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม หรือภาคเกษตรกรรม ถูกรวบรวมและจำแนกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติและความเหมาะสม

หน้าที่ 1 จาก 11