SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน

 

sustainable HR

SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน

โดย เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล และ ภัทราพร ยาร์บะระ

แจกฟรี โดยทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ผู้สนใจสามารถขอรับได้ท่านละ 1 เล่ม โดยรับได้ด้วยตนเองที่บริษัท ป่าสาละ จำกัด (แผนที่) หรือชำระค่าจัดส่ง 50 บาทต่อเล่ม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือ

สำหรับท่านที่ต้องการขอรับหนังสือมากกว่า 1 เล่มเพื่อใช้ในด้านการศึกษา กรุณาติดต่อบริษัท

ISBN: 978 616 393 2297

หนีงสือเล่มนี้มุ่งตอบคำถามว่า บริษัทที่มีแนวคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน (sustainability) นั้น มีการดูแลและบริหารคนภายในองค์กรอย่างไร บริษัทจึงจะบรรลุเป้าหมายความ “ยั่งยืน” ได้ และพุ่งเป้าของคำถามนี้ไปที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกโดยย่อว่าเอสเอ็มอี ที่คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศไทย

“เอสเอ็มอีกับความยั่งยืน” หากดูผิวเผินก็มักจะดูเป็นเรื่องไกลตัว เพราะ เอสเอ็มอี มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรมากมาย และต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบริหารกิจการอยู่ให้รอดได้ก่อน

แต่กรณีศึกษาจากเอสเอ็มอีทั้ง 10 แห่งในหนังสือเล่มนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าความยั่งยืนและเอสเอ็มอีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บริษัทเหล่านี้ใช้ความยั่งยืนมาเป็นกลยุทธ์ในการอยู่รอด สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าของธุรกิจ และส่งผลดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและต่อตัวพนักงานด้วย

ไม่เพียงแค่สร้างคุณค่าทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เอสเอ็มอีหลายแห่งยังสร้างความกินดี อยู่ดี และความสุขให้พนักงานได้ ผ่านสวัสดิการที่ดี บรรยากาศในการทำงานที่ใกล้ชิด และการดูแลกันที่มากกว่าการเป็นแค่นายจ้าง-ลูกจ้าง

หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปศึกษาว่าเอสเอ็มอีที่มีแนวคิด นโยบายหรือวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืนเหล่านี้ มีวิธีดูแลและบริหารพนักงานอย่างไร ที่ทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในด้านความยั่งยืนที่ตั้งไว้ ผ่านการศึกษาเอสเอ็มอีไทยจำนวน 10 แห่ง

 • แดรี่โฮม (ธุรกิจนม ผลิตภัณฑ์จากนม ร้านอาหาร)
 • โลเคิล อไลค์ (ธุรกิจบริการท่องเที่ยวชุมชน)
 • โอเพ่นดรีม (ธุรกิจไอที)
 • สวนเงินมีมา (ธุรกิจสำนักพิมพ์และโครงการเพื่อสังคม)
 • อาข่า อ่ามา (ธุรกิจเมล็ดกาแฟและร้านกาแฟ)
 • ฮาร์โมนี ไลฟ์ (ธุรกิจผักออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์ซักล้างเพื่อสิ่งแวดล้อม และร้านอาหาร)
 • นิธิฟู้ดส์ (ธุรกิจผลิตเครื่องปรุง และ R&D รสชาติอาหาร)
 • สมุยอักษร (ธุรกิจโรงพิมพ์)
 • พีซรีสอร์ท (ธุรกิจโรงแรม)
 • ซาเรี่ยน (ธุรกิจผลิตจิวเวลรี่ชั้นสูง)

หรือดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำกรณีศึกษาแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเนื้อหาย่อส่วนหนึ่งโครงการฯ

ท่านสามารถอ่านงานวิจัยและกรณีศึกษาฉบับเต็มของแต่ละบริษัทได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

 1. งานวิจัย 
 2. กรณีศึกษาฉบับเต็มของบริษัททั้ง 10 แห่ง แยกรายบริษัท