Tag: SE

สไลด์นำเสนอ “ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม”

/
  ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่ และกิจการเพื่อสังคมจะยั่งยืนได้อย่างไร...

ทำความเข้าใจกับ 8 ประเด็น “สับสน” เรื่องกิจการเพื่อสังคม

/

ปัจจุบันกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ทั้งจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภาครัฐที่กำลังผลักดันกฎหมายและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม อย่างไรก็ตามความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็มาพร้อมกับความสับสนในความหมายและคุณสมบัติของกิจการเพื่อสังคม บทความนี้จะพาเราไปสำรวจเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ผู้คนมักจะสับสนของกิจการเพื่อสังคม 8 ประเด็น

หน้าที่ 1 จาก 11