Tag: sustainable fishery

B Talk ครั้งที่ 3 “Why sustainable food supply chains matter?”

/

ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน ? ปลาป่นจากทะเลไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้าง เกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคอย่างเรา และทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน (1) : ธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารทะเล

/

การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการอาหารทะเลเพียงไม่กี่รายในโลกที่มีธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ อีกทั้งยังยืนหยัดและก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักท์ จำกัด หรือ TUF ไม่เคยหยุดพัฒนาและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานตลอด 30 กว่าปีที่ดำเนินการมา ทำไมและทำอย่างไร ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน มาให้คำตอบ

หน้าที่ 1 จาก 11